fbpx

Varstvo podatkov

UPRAVLJALEC OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je Pozitiven design, Janko Tomšič s.p. (v nadaljevanju: upravljavec).

 

Upravljalec se zaveda pomena varstva osebnih podatkov. Naši uporabniki so za nas pomembni in razumemo njihovo skrb za zasebnost in zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

 

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec bo osebne podatke obdeloval v skladu z naslednjimi nameni:

  • pošiljanje brezplačnih, periodičnih obvestil za namene informiranja o storitvah in delovanju spletne strani najdibon.si,
  • s prejemanjem elektronske pošte, oziroma obvestil o aktivnostih vezanih na njihov profil in komunikacijo med uporabniki.

 

VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI SE ZBIRAJO

Upravljalec zbira naslednje osebne podatke:

  • podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v spletni vmesnik na spletni strani najdibon.si (ime, priimek, e-naslov, telefon, lokacija podjetja),
  • podatki o pregledanih profilih,
  • podatki o IP naslovu uporabnika,
  • podatki o času uporabe spletne strani najdibon.si.

 

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

Poleg Pozitiven design s.p. (in njenih zaposlenih) kot upravljalca, osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki upravljalcu nudijo podporne storitve in sicer tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev ter obdelovalci, ki jih upravljalec angažira za zagotavljanje svojih storitev.

 

PRENOS OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam. Upravljalec bo osebne podatke posredoval pogodbenim obdelovalcem (točka Obdelovalci osebnih podatkov) ter v primeru suma kršitve splošnih pogojev tudi ostalim osebam (državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

 

Upravljalec osebne podatke v nobenem primeru ne razkriva in ne prenaša v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

PRAVICE POSAMEZNIKA

S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljalca lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

 

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na spletni strani, kjer je privolitev podal – najdibon.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

Od prejemanja sporočil in elektronske pošte se lahko uporabnik kadarkoli odjavi. To stori tako, da klikne na povezavo ‘Odjava’ v nogi elektronskega sporočila ali kontaktira upravljalca preko kontaktnega obrazca.

 

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

 

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih upravljalec osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.